Kronikker

Noen av mine kronikker og debattinnlegg:Hvordan skal en omreisende folkegruppe som har tradisjon for en semi-nomadisk livsførsel, kunne få "tradisjonell opplæring" samtidig som de opprettholder sin kultur? 


Etter at jeg skrev DENNE KRONIKKEN i avisen Utrop, valgte regjeringen å ta stilling til nettopp dette spørsmålet og fikk utredet spørsmålene og de juridiske dilemmaene jeg skisserte i kronikken i 2007. 


(Resultatet av utredningen kan leses HERNorge har forpliktet seg til "geo-turisme" for å ivareta miljø, kultur og estetikk i lokalsamfunn. Gjelder det også når nordmenn reiser til utlandet?


Føler vi - bør vi føle - ansvar for vår påvirkning på miljø, lokal kultur, økonomi eller sosiale forhold når vi beveger oss utenfor Norges grenser? Dette er spørsmål jeg stiller i DENNE KRONIKKEN, som ble publisert i Aftenposten en lørdag i 2005.

Slik kan en løfte norske romDENNE KRONIKKEN ble publisert på NRKs debattsider på den internasjonale romdagen 8. april i 2015 - første gang det romske flagget ble heist ved Rådhuset i Oslo og dagen da statsminister Erna Solberg beklaget Norges behandling av den norske romminoriteten. De fleste av forslagene jeg skisserte i kronikken, har siden den gang blitt iverksatt av regjeringen.


Våre ferieverter har blitt FrontexsoldaterKelneren ved restauranten i Hellas drar i land en druknet fireåring. Hotelleieren er innkalt som grensevakt. Kan vi reise på ferie til Middelhavet uten å ta inn over oss at flyktningetragedien rammer våre ferieverter også? I dette innlegget i Dagsavisen, spår jeg i 2015 nye reisevaner.

Abort for å få norskeksamen?


På akuttmottaket forklarer den unge, utenlandske kvinnen meg at hun elsker sin mann og at han sikkert har rett i at hun ikke kan få barn før hun har lært seg norsk og tatt eksamen.


Hun er 23 år, har universitetsutdannelse fra hjemlandet, er nygift og ny i Norge. Hun har ingen kunnskap om norsk likestilling eller abortlovgivning. Hun snakker ikke språket. Det er mannen hennes som har formidlet til legene ved det norske sykehuset at den unge kona må ta abort. Hun har det nemlig travelt med å få tatt norskprøve, for uten den, kan hun ikke få jobb.  


DETTE INNLEGGET skrev jeg i 2015 på verdidebatt.no. Siden den gang er regelverket for norskkurs og norskprøvene endret. 


Grunnen til at integreringstiltak for den norske romminoriteten ofte ikke fungerer, er at de har som mål å 'lære rom å oppføre seg som oss'.


Men norske rom har ikke noe ønske om å bli som nordmenn av majoritetssamfunnet. Kan vi akseptere det?


Norske rom er en del av den norske kulturarven. Det skal være plass for roms levesett og verdier innenfor det norske. På de områder der rom ikke opplever at det er plass for dem, skal det legges til rette for at de blir hørt og tatt på alvor. Kan det tenkes at det på sikt er lønnsomt for den norske stat å forskjellsbehandle rom over en periode i likeverdets navn, på en slik måte at det fortsatt er mulig å opprettholde romidentitet?

Mer om dette kan du lese i DETTE DEBATTINNLEGGET mitt fra 2013.

.