Forskningssaker

Et lite utvalg artikler om forskere, forskning og kunstnerisk utvikling


Er du en forsker som ønsker å formidle forskningen din til et bredere pubikum?

Jeg har bistått mange med bl.a. utforming av kronikker, tips til innsalg til mediene og strategier for å bli brukt som ekspert av journalister. 

unsplash