Hjem

Trenger du tekst?

Et portrettintervju? Reportasjer?

Dybeintervjuer med samfunnsvitenskapelig analyse?

Hjelp med en rapport eller en kronikk?

Eller med å formidle komplekse saksfelt på en mer forståelig måte?

Råd om klarspråk?


Ta kontakt - jeg står gjerne på hender for spennende oppdrag! 

  

 


  


Noen av mine artikler og portrettintervjuer: