Kaveh Rashidis Konstruktive Kaos


Teksten kan leses i sin helhet i magasinet Altså, utgave 9, som du kan bestille HER