I forhandlinger er det en fordel å bli undervurdert
Winifred Johansen i Quantafuel

Du kan lese hele portrettintervjuet i AW Magazine, som kan bestilles HER.